Vision och mission

Vision

 • Att finna former för att stärka individer i utkanten av dagens samhälle, de särbegåvade och de med kompletterande funktionsvarianter, så att vi som art slutar kasta bort vår egen förändringspotential redan i skolbänken, där normerna utformats av de som lider både av både xenofobi och normopati.
 • Att bidra till att fler människor tar klivet från ett trivialt liv med tillgodosedda basbehov, till att utvecklas till själv- och vi-förverkligande individer till gagn för oss alla.
 • Att sprida verktyg som NLP, NS, Spiral Dynamics, Wilber Quadrants och utbilda människor att använda dessa för att befria sig själva och sina drömmar.
 • Att vara en plattform för hållbar utveckling av samhälle och individer i harmoni med vår biosfär.
 • Att forska, utveckla, driva och förvalta en ny typ av fastigheter baserade på humanekologiska tankar om ett boende i samklang med sin omvärld.
 • Att finna former för kretsloppsodling samt vertikal odling i direkt anslutning till bostäder, arbetsytor och rekreationsfaciliteter.
 • Att bidra till att öka medvetenheten om och behovet av omställning av samhället och starta verksamheter som förenklar övergången och lindrar fallet.
 • Att bygga nätverk, anskaffa resurser och faciliteter, samt rekrytera och träna individer för både yttre och inre omställning.
 • Att etablera verksamheter för att säkerställa tillgång till råvaror, biobränsle, grön el, mediciner, sjukvård, livsmedelsproduktion, säkerhet, transporter, reparation och underhåll av teknisk utrustning i en kaotisk framtid, präglad av både klimatkatastrofer och den kommande kollaps som är en direkt följd av både peak oil, peak fosfor och det havererande banksystemet med FIAT-pengar skapade ur skuld.
 • Att säkerställa tillgång till rent vatten.

Mission

 • Att i närtid, i eget MakerSpace, utforska möjligheterna att använda olika typer av spel för att sprida kunskaper och stimulera nätverkande samt personlig utveckling, för att på det viset kunna identifiera intresserade individer och involvera dem i utvecklingen av övriga delar.

Erbjuder i dagsläget

 • ”I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.” W. Churchill