Vision och mission

Vision

 • Att finna former för att stärka individer i utkanten av dagens samhälle, de särbegåvade och de med kompletterande funktionsvarianter, så att vi som art slutar kasta bort vår egen förändringspotential redan i skolbänken, där normerna utformats av de som lider både av både xenofobi och normopati.
 • Att bidra till att fler människor tar klivet från ett trivialt liv med tillgodosedda basbehov, till att utvecklas till själv- och vi-förverkligande individer till gagn för oss alla.
 • Att sprida verktyg som NLP, NS, Spiral Dynamics, Wilber Quadrants och utbilda människor att använda dessa för att befria sig själva och sina drömmar.
 • Att vara en plattform för hållbar utveckling av samhälle och individer i harmoni med vår biosfär.
 • Att forska, utveckla, driva och förvalta en ny typ av fastigheter baserade på humanekologiska tankar om ett boende i samklang med sin omvärld.
 • Att finna former för kretsloppsodling samt vertikal odling i direkt anslutning till bostäder, arbetsytor och rekreationsfaciliteter.
 • Att skapa nya boendeformer baserade på ett hotelltänkande, med fokus på digitala nomader med hög rörlighet mellan uppdrag.
 • Att bidra till att öka medvetenheten om och behovet av omställning efter Peak Oil och starta verksamheter som förenklar övergången och lindrar fallet.
 • Att bygga nätverk, anskaffa resurser och faciliteter, samt rekrytera och träna individer för både yttre och inre omställning.

Mission

 • Att kunna erbjuda hyresbaserad tillgång till
  • Eget rum med hotelltjänster så som städning, tvätt, restaurang, gym, reception mm för de som önskar/behöver.
  • Företagshotell med kreativa utrymmen för kunskapsarbete.
  • Hälsovård samt barn- och äldreomsorg.
  • Utbildningsverksamhet i moderna lokaler, som efter skoltid även används för rekreation och underhållning.
  • I fastigheter som även bidrar till energi- och livsmedelsproduktion, samt rening/återvinning av vatten/avfall.

Erbjuder i dagsläget

 • Event, föreläsningar och egenproducerat material online.
 • Utbildningar och träningsträffar med fokus på personligt ledarskap (förmågan att leda sig själv och andra) i förändringsprocesser.