Om företaget

Amplifico Utvecklas Nu är ett företag med säte i Borås.

Vi utforskar och utvecklar personlig resilience, din förmåga att studsa tillbaka från motgångar, för att bistå våra klienter i att gå från att överleva till att blomstra.

Vår utforskardel har som uppgift att genom kollaborativt skapande inom våra olika arbetsområden, vara en aktiv partner till olika gräsrotsprojekt som fokuserar på att hitta praktiska lösningar för förbättrad resilience i vardagen. Dessa projekt dokumenteras och resultatet förmedlas i form av artiklar, videoklipp och nedladdningsbart material på våra temasajter. Lyckade projekt som vi märker att det finns ett stort intresse för fördjupat lärande kring går sedan vidare till utvecklardelen av verksamheten. Här hittar man både mig och våra samarbetspartners nedgrävda i projekt som rör allt från Aquaponics och Arduino-kodade robotar till projekt för 2E-kids och apputveckling med fokus på stöd för personer med behov av stöd inom NPF-området.

Utvecklardelen fokuserar på att förmedla kunskaper och utveckla deltagarnas färdigheter i mindre grupper, i form av olika seminarier och kurser – både online och onsite. I den delen av verksamheten drivs även olika typer av utvecklingsgrupper där invidider träffas och tränar med varandra för att hjälpa oss som art till att utveckla en kritisk massa av resilienta själv- och vi-förverkligande individer, vilka engagerar sig i det fysiska förverkligandet av ett mer hållbart och uthålligt samhälle där de befinner sig. Det är i utvecklardelen som NLP Studio återfinns och det är också i den delen av verksamheten jag är tillgänglig som NLP-tränare, Meta-Coach samt föreläsare.

Vi bjuder in andra att vara delaktiga i vår verksamhets tjänste- och produktutveckling, samt att själva använda och förädla det material vi delar ut så länge det är fortsatt tillgängligt för alla.

Att äga är ointressant, att förverkliga högintressant.

Hur vill just du, utvecklas nu?