Aspieonage – ett inre äventyr med yttre konsekvenser

I överlevnadsspelet Aspieonage som är en slags hybrid mellan brädspel, rollspel, coachverktyg och lärplattform utforskar spelarna sig själva och arbetar för att stärka sina färdigheter i att samarbeta, lösa konflikter samt kommunicera effektivt för att nå specifika mål, lösa olika typer av uppdrag och utveckla nya färdigheter IRL (som de sedan kan använda i spelet).

Spelet ämnar stärka självkänsla, självförtroende och framtidstro.

Det avser hjälpa spelarna att:

 • ta kontroll över inneboende katastrofgeneraler
 • stärka sin förmåga att använda metakognition
 • identifiera mönster och vanor/ovanor
 • designa fungerande strukturer/strategier
 • planera/schemalägga samt utföra och utvärdera gjorda insatser  

Allt detta på ett för respektive spelare både lärorikt och stimulerande sätt.

Det utgår ifrån mindre vardagskriser – som ska lösas – och kan eskalera hela vägen till större katastrofer som inte har några enkla lösningar. I det föregående exemplet kan det handla om att hantera mörkrädsla och hitta till proppskåpet för att felsöka vid strömavbrott, via olyckor i samhället – t ex gaslarm eller skogsbrand, vidare till evakuering på grund av pandemi.

Val av kris gör spelarna själva, även om vi rekommenderar en långsam stegring i takt med att de lär sig de olika grundfärdigheterna som spelet tränar dem i.

Spelarna får hjälp att simulera sina karaktärers tillstånd genom en app som håller koll på energi, sömn, vätska, mat, skador, sår, infektioner, sjukdomar, uthållighet, mm.

Som i alla krislägen gäller det att man har koll på olika aspekter som affektreglering (på NLP-språk talar vi om tillståndshantering), effektiv kommunikation (i synnerhet som de man pratar med själva kan vara stressade och därmed inte ha sin pannlob aktiverad) genom färdigheter som att skapa en känsla av samhörighet (eng. rapport), kunna lyssna aktivt, lära sig kalibrera sina medmänniskors signaler (eller fråga) och inte minst att kunna formulera sina frågor på ett sådant sätt att de hjälper en att föra gruppen framåt till det önskvärda resultatet som man gemensamt strävar efter.

Verktyg för egen-coaching vävs in som en del av spelet. Kunskaper om systemtänkande, gruppdynamik, ledarskap, kontinuerlig utveckling (kaizen), värderingssystem, krishantering, retorik och berättarteknik bäddas in genom en kunskapsbank och lärplattform.

I slutänden är det ett spel för att utifrån spelarnas egna intressen utforska livskunskap:

 • Att lära känna sig själv
 • Att förstå sina styrkor/svagheter
 • Att identifiera mönster/filter/vanor/vurpor
 • Att medvetet välja sin grundinställning
 • Att arbeta aktivt med fokusfrågor
 • Att förstå sina egna drivkrafter för att kunna bygga motivation
 • Att förstå både sin egen och gruppens olika värderingssystem
 • Att aktivt kunna utveckla sunda relationsmönster
 • Att våga utforska sin sårbarhet
 • Att stärka sin uthållighet (resilience) och sin förmåga att studsa tillbaka vid kriser
 • Att öka sina chanser till överlevnad genom att vara bättre förberedd

Amplifico Utvecklas Nu

En gång för flera år sedan fick jag höra att jag tänkte för stort, för brett och för icke-företagsinriktat för att mina idéer någonsin skulle kunna bära sig. Det fanns färdigsnitslade banor för hur man skapade mervärden som företag, facit för hur marknadsföring gick till och höga murar resta av investeringsänglar (demoner i min värld) som endast såg ett mervärde i det företagande som kunde mångfaldigas på en global nivå.

Med facit på hand kostade det ett decennium av utvecklingstid. För jag litade på dem istället för att lita på mig själv. Det gör jag inte om.

Gräsrötter runt hela planeten har visat att allt det var fel. Det finns crowdfunding. Det finns sociala nätverk. Det finns open source och open hardware. Det finns word of mouth och inte minst en massa olika initiativ som bär sig utan att primärt ha ekonomisk vinst som motor i utvecklandet av tankar till färdiga koncept. Det finns inte ens ord för flera av de nya företeelser som dyker upp och bryter mot i princip allt som dessa äldre herrar (för det var alltid herrar) definierade som sanning.

Jag lutar mig hellre mot Robin Sharmas citat; ”Om människor inte skrattar hysteriskt åt din idé, då har du tänkt för smått”.

Därför släpper jag nu mina tankar fria och låter dem få ta form utan att behöva begränsas av en massa olika ramar.

Jag erbjuder fortfarande coaching, utbildning, träning, events, föreläsningar och satsar på olika projekt – men jag begränsar mig inte längre till vare sig de formaten eller det utbudet.

Det är dags att även jag följer mina egna råd och förverkligar mina drömmar.

Soliga hälsningar,
Göran