Bias, källkritik och gransking av artiklar

Jag är inte perfekt och i synnerhet inte heller allvetande eller fri från kognitiva förvrängningar. Snarare har jag en ypperlig förmåga att tolka saker fel (om de sägs ironiskt och jag inte känner den som uttalar orden) vilket bara kompenseras av att jag faktiskt också saknar prestige och är så dataorienterad att jag på riktigt anser att det är betydligt viktigare att innehållet är korrekt utifrån aktuell peer-granskad forskning än att jag på något sätt får en åsikt eller tolkning bekräftad. Så rätta mig gärna – och ta fram källorna – för vi behöver alla en chans att kvalitetssäkra innehållet på dessa sidor.

Min egen bias i egenskap av nörd med en väldig spännvidd mellan mina intressen lutar åt att det är bättre med total transparens, med fri tillgång till kvalitetsäkrad information, samt med system som likt mitt eget funktionssätt prioriterar att det blir rätt, snarare än att de får rätt, varför jag tror att AI kan vara ett bra stöd för att hjälpa människor att ta fram det bästa hos oss som de flockdjur vi trots allt är – även de introverta av oss.